Софтуер за ветеринарна клиника Animal Care Soft

софтуер за ветеринарна клиника

Animal Care Soft е специализиран софтуер за ветеринарна клиника, който спомага за организиране и съхранение на информацията за дейността. Наличната в базата данни информация е лесно достъпна, чрез възможност за сортиране и търсене на записи по определени критерии, както и чрез обобщени справки. Достъпът до продукта се осъществява през интернет, като потребителя се идентифицира с потребителско име и парола. Не е необходимо инсталиране на никакъв допълнителен софтуер. Данните се съхраняват на нает сървър, при специализиран доставчик, който спазва високи критерии за защитата им.

Съхранение на информация за:

– клиенти на клиниката, с изчерпателни данни за клиента и неговия собственик;

– предлаганите от клиниката услуги и стоки, както и техните цени;

– посещения на отделните клиенти, с подробни данни за извършеният преглед и предоставените услуги, включително и техните цени. Възможност за прикачване на файлове.

Основни функционалности:

– възможност за въвеждане на ремайндъри;

– възможност за сортиране на записите по различни критерии;

– възможност за търсене в базата данни по различни критерии – име на клиент, номер на чип, име на собственик и др.;

– две нива на достъп – администратор и потребител. Администраторът разполага с пълни права да добавя, редактира и трие записи, а потребителя – с ограничени (не може да трие, не може да редактира цени на стоки/услуги, не може да редактира вече запазени данни за извършен преглед и други).

Справки:

– възможност за експортиране на данните за отделно посещение в pdf файл;

– експортиране в pdf файл на всички прегледи, извършени от един лекар, за определен период, с подробни данни за прегледите, извършените услуги и реализираните приходи;

– експортиране в pdf файл на всички прегледи на избран клиент за определен период, с подробни данни;

Демо на софтуер за ветеринарна клиника – Animal Care Soft:

Начин на плащане:

Фиксирана годишна абонаментна такса.

Всеки нов клиент може да получи един месец безплатен тестов период, през който ще има възможност да прецени качеството на предлагания продукт и дали отговаря на неговите нужди.

В случай, че проявявате интерес и желаете да изпробвате продукта, може да ни пишете във фейсбук или на email: animalcaresoft@gmail.com.

Към началото